Ajuntament de Granollers – Candidatura Congrés Mundial Ciutats Educadores

Presentació de la Candidatura Internacional de Granollers per ser la seu del Congrés de Ciutats Educadores