Veure WEB

Besòs Tordera – WEB

Disseny i programació web

En aquest projecte, vam abordar una tasca integral de desenvolupament web per al Consorci Besòs. Inicialment, vam realitzar un detallat procés de disseny per a crear una interfície atractiva, funcional i intuitiva per als usuaris. Seguidament, vam implementar la plataforma utilitzant WordPress, garantint així una gestió de continguts flexible i escalable.

Un dels reptes més destacats d’aquesta implementació va ser la integració amb el gestor de sistemes de sanejament del Consorci Besòs. Mitjançant l’ús d’APIs, vam establir una connexió fluida entre el web i aquest sistema, permetent la transferència eficient de dades i informació rellevant. Aquesta integració va optimitzar els processos i va millorar la accessibilitat de la informació per als usuaris.

En resum, el projecte va representar una combinació de tasques de disseny, desenvolupament i integració, amb l’objectiu de proporcionar una solució completa i adaptada a les necessitats específiques del Consorci Besòs.