Congrés híbrid amb multiidioma “Time Use Week”

Time Use Week, Polítiques de gestió del Temps, 3 jornades de congrés internacional amb 4 streamings simultanis multidioma i zoom per ponents amb interpretació. Sempre un repte tecnològic per la quantitat de formats diferents dels seus actes.

congres-streaming-hibrid