Generalitat de Catalunya – Justícia, La Mercè 2022

Agrair la tasca de tots els professionals del Sistema Judicial de Catalunya era l’objectiu d’aquesta peça audiovisual.