Generalitat de Catalunya – ONU Hàbitat – Presentació Programa Global de Resiliència a les Terres de l’Ebre