Time Use Week – Congrés Internacional

Amb més de 5 dies de Congrés i unes 3000 persones online arreu del planeta el congrés del Time Use WEEK va ser un autèntic repte tecnològic.

-Desenvolupament de la plataforma de registre a dos tipus d’usuaris amb pagament online, amb accés pre, durant i post congrés per Updates i visualització Ondemand de les diferents capsules generades.

-Sistema de traducció simultània en directe a través de la mateixa plataforma de desenvolupament propi.

-I sobretot mantenir el rigor i atenció durant més de 10 hores al dia 5 dies seguits, va fer que el projecte es dimensionés en equips de treball escalables i coordinats per fer gestió del temps i de recursos.

Català


Anglès


Original