Vídeo corporatiu Vector

Vídeo corporatiu per empreses

Vector és molt més que una empresa convencional, els valors i la clara implicació dels seus gestors en crear un ecosistema empresarial, amb una clara vocació a l’honestedat i a millorar el planeta i, per tant, la mateixa corporació.

Des de dins cap a fora, començant per un mateix i anant endavant.

També presentem el nou logo de Vector. Com presentar un canvi que implica tant? Com relatar la idea d’un projecte que va més enllà d’un canvi de logotip?