Veure WEB

Comunitats Energètiques – WEB

Disseny i programació web

WEB d’autogestió per la difusió i planejament de noves Comunitats energètiques a Catalunya.

Articlat a través del sistema de gestió de la web el projecte compta amb més de 200 possibles webs de les diferents comunitats energètiques que es van posant en marxa al país.

Autogestió singular ja que la poden gestionar des d’ajuntaments fins als mateixos gestors de les comunitats energètiques.