Catalonia New Space

El NewSpace forma part d’una nova economia que parteix de la democratització de l’espai i que provocarà una transformació notable del sector.

Ens trobem en un moment ideal per fer una aposta decidida pel sector del NewSpace, i per desenvolupar un nou mercat i un nou teixit tecnològic que tingui un efecte d’arrossegament i aglutinador d’altres tecnologies, com ara la impressió 3D, la intel·ligència artificial, l’electrònica avançada per sensors i ordinadors, i les comunicacions mòbils de nova generació (IdC i 5G).